Κανονισμοί

Podstawowe informacje o Ogłoszeniach

▪ Dział ogłoszenia jest przeznaczony wyłącznie do umieszczania ogłoszeń drobnych.

▪ Firmy, Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub świadczące jakiekolwiek usługi, zapraszamy do skorzystania z Katalogu Firm lub z reklamy na Polonorama.com

Wszystkie ogłoszenia umieszczone przez firmy, bez wcześniejszego uzgodnienia, będą kasowane !!!!!! 

▪Użytkownik odwiedzając i korzystając z serwisu oznajmia tym samym, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Zamieszczanie ogłoszeń

▪ Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne.

▪ Ogłoszenie można dodać wypełniając i wysyłając formularz w zakładce „Dodaj nowe ogłoszenie”.

▪ Zamieszczając ogłoszenie należy wybrać najbardziej odpowiednią kategorię dopasowaną do jego treści i możliwie dokładnie wypełnić wszystkie pola. Pomoże to w lepszym jego odbiorze.

▪ Wszystkie ogłoszenia dopuszczane są przez moderatora.

▪ Zabronione jest pisanie całych zdań (również tytułów)  WIELKIMI LITERAMI.

▪ Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, etykietą oraz nie może naruszać praw osób trzecich.

▪ Użytkownik dodaje ogłoszenie za pomocą Formularza Dodawania Ogłoszeń.

▪ Użytkownik może zamieścić dowolną ilość ogłoszeń.
▪ Zabronione jest zamieszczanie wielu ogłoszeń o tej samej treści.

▪ Osoby korzystające z ogłoszeń znajdujących się w serwisie Polonorama.com, czynią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Serwis Polonorama.com

▪ Polonoram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami oraz szkody wywołane działaniem lub zaniechaniem związanym z publikowanymi ogłoszeniami.

▪ Polonorama.com nie ponosi odpowiedzialności, za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży.

▪ Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji ogłoszenia lub usunięcia go z bazy danych bez podania przyczyny i bez powiadomienia o tym użytkownika.

▪ Polonorama.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: oferty usług, reklama konkurencyjnych serwisów oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

Ogłoszenia z reklamami firm będą usuwane.

▪ Nie ma żadnych przeszkód aby w razie skasowania ogłoszenia umieścić je jeszcze raz. Jednak takie ogłoszenie musi już spełniać wymogi Regulaminu.

▪ Polonorama.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za występujące awarie systemu informatycznego spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniami związanymi z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

Użytkownik

▪ Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz ogłoszeńs w serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie danych podanych w formularzu na potrzeby serwisu, w tym otrzymywanie wiadomości i newsletterów na podany adres e-mail.

▪ Dodanie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu i warunków użytkownika.
▪ Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania użytkowników.
▪ Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na poniższej stronie internetowej.

▪ Użytkowników obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu.