Strona głównaAktualnościGrecjaDuży odsetek Greków jest zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Duży odsetek Greków jest zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Odsetek populacji Grecji zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wyniósł 28,3% (2 917 200 osób) w 2021 roku, co stanowi wzrost o 0,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, według danych Greckiego Urzędu Statystycznego (ELSTAT).

Wnioski oparte są na danych z Badania Dochodów i Warunków Życia Gospodarstw Domowych 2021 oraz zmienionej definicji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem w kontekście programu Europa 2030 przeciwko ubóstwu. Celem jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o 15 mln (z czego 5 mln to dzieci) do 2030 roku.

Zgodnie z definicją powyższego wskaźnika do 2020 roku populacja zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosiła 29,5% (3 092 300 osób).

Dane ELSTAT pokazały, że 6,9% gospodarstw domowych stwierdziło, że ich dochody wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 26,3% uznało natomiast, że ich dochody spadły. Kolejne 66,7% gospodarstw domowych oświadczyło, że ich dochody pozostały bez zmian.

opr. Natalia Zientek

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne