Strona głównaAktualnościInformacje polonijneCertyfikat Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Certyfikat Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, że od 1 stycznia 2024 r. obywatele polscy zamieszkali za granicą lub cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę polonijną lub polską za granicą na poziomie średnim (liceum), będą uprawnieni do uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego jako obcego.

Powyższa zmiana zasad wydawania certyfikatów znajomości języka polskiego wprowadzona została ustawą nowelizującą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r. poz. 1672).

Materiały

pdfCertyfikat Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne