Strona głównaAktualnościWydarzeniaBursztyn w kulturze mykeńskiej - wykład prof. J. Czebreszuka

Bursztyn w kulturze mykeńskiej – wykład prof. J. Czebreszuka

W poniedziałek, 6 lutego 2012 o godz.19.00 w Brytyjskiej Szkole w Atenach odbędzie się wykład profesora Janusza Czebreszuka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) na temat „Bursztyn w kulturze mykeńskiej”

con_info Brytyjska Szkoła w Atenach (Instytut Archeologiczny)

ul. Souedias 52 (okolice Szpitala Evangelismos)
106-76 Ateny
www.bsa.ac.uk

Tel: 211-1022800

Wykład w języku angielskim

Profesor Janusz Czebreszuk jest Kierownikiem Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bursztyn jest szczególnie wdzięcznym tematem dla archeologa. Jego specyfika fizyko-chemiczna powodowała, że pobudzał on wyobraźnie wielu społeczeństw tradycyjnych, dzięki czemu otaczała go zawsze bogata przestrzeń mitologiczna.

Z drugiej strony bursztyn jest bardzo trudny do badań metodami archeologicznymi, bowiem łatwo ulega utlenieniu, stąd wiele zabytków z tego surowca nie zachowało się do naszych czasów. Profesor Czebreszuk poddał analizie zjawisko bursztynu w kulturze mykeńskiej w zakresie czysto archeologicznym, a z drugiej strony zarysował pewne interpretacje na temat jego roli społecznej, politycznej i religijnej.

janusz_czebreszukProfesor Janusz Czebreszuk jest specjalistą zajmującym się III i II tys. przed Chr w Europie. W jej strefie środkowej był to etap schyłku neolitu i początków epoki brązu a w strefie śródziemnomorskiej – epoki brązu.  Swoją pracę zawodową rozpoczął od badań nad przeobrażeniami kulturowymi społeczeństw Kujaw na przełomie epok neolitu i brązu. Odkrycia kujawskie dały mu asumpt do poszerzenie pola zainteresowań o zagadnienie znaczenia cywilizacyjnego fenomenu Pucharów Dzwonowatych. Bazując na obu wzmiankowanych nurtach mogłem następnie podjąć problematykę wielokierunkowych powiązań społeczeństw zamieszkujących strefę południowobałtycką na przełomie epok neolitu i brązu. W ostatnich latach podjąłem ponadto badania nad niektórymi aspektami powiązań Europy Środkowej ze strefą egejską w epoce brązu, zwłaszcza nad znaczeniem w tym procesie bursztynu bałtyckiego. Swoimi badaniami obejmuje także kwestię znaczenia kulturowego tego surowca dla pierwszej cywilizacji na europejskim lądzie stałym, jaką była kultura mykeńska. W 2011 roku opublikował monografię „Bursztyn w kulturze mykeńskiej” (Poznań 2011), która podsumowuje dotychczasowy etap jego badań. Należy podkreślić, że jest to pierwsza tego rodzaju praca w literaturze światowej. Zebrano w niej wszystkie najważniejsze informacje na temat bursztynu w kulturze mykeńskiej oraz zaproponowane ważne prahistorycznie interpretacje.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne