Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiBroszura informacyjna z Dni Poradnictwa ZUS-u, Ateny maj 2013

Broszura informacyjna z Dni Poradnictwa ZUS-u, Ateny maj 2013

W ramach Dni Poradnictwa emerytalno – rentowego dla Polaków pracujących lub mieszkających w Grecji, które odbyły się 18 i 19 maja 2013 w Atenach, specjaliści ZUS-u przygotowali broszurę informacyjną dotyczącą polskich świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich.

Polskie świadczenia emerytalno-rentowe objęte unijną koordynacją:
arrowemerytura (warunki do uzyskania polskich emerytur, zasady ustalanie kapitału początkowego oraz oraz zmiany w polskich przepisach emerytalnych od 1.01.2013 r.)
arrowrenta z tytułu niezdolności do pracy
arrowrenta rodzinna
arrowdodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
arrowzasiłek pogrzebowy
arrowświadczenia przedemerytalne

zus swiadczenia

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne