Strona głównaAktualnościPolskaBezpieczny wyjazd do pracy za granicą

Bezpieczny wyjazd do pracy za granicą

Na co zwrócić uwagę, decydując się na poszukiwanie pracy poza krajem?

Okres wakacyjny sprzyja wyjazdom za granicę w celu poszukiwania pracy. Zazwyczaj pojawiają się wówczas oferty pracy sezonowej, które kuszą nie tylko uczniów i studentów, ale również tych, którzy mają problem ze znalezieniem zatrudnienia w miejscu stałego zamieszkania.

Wyjazdy za granicę wiążą się jednak zwykle z ryzykiem, zwłaszcza w przypadku osób, które nie znają dobrze języka obowiązującego w państwie, w którym chcą pracować. W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stworzyło specjalny poradnik dla osób planujących wyjazd za granicę w celu poszukiwania pracy, które zamierzają korzystać z usług publicznego lub niepublicznego pośrednictwa pracy jak też systemu EURES.

Zachowaj czujność!
Jak podaje Ministerstwo, corocznie ok. 100 tys. osób korzysta z usług niepublicznych agencji zatrudnienia. Decydując się na wyjazd, należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem o ofercie pracy, która nas interesuje, a następnie zweryfikować dane pracodawcy. Warto sprawdzić firmę, agencję, która zgłasza ofertę pracy. Należy też dokładnie przyjrzeć się warunkom zatrudnienia, ale również zakwaterowania czy wyżywienia. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, warto dokładnie zapoznać się z oferowaną nam umową o pracę.

Agencje zatrudnienia – za co mogą pobierać opłaty?
Wybór odpowiedniej agencji zatrudnienia oraz jej weryfikacja może zaoszczędzić wielu kłopotów osobom wyjeżdżającym do pracy za granicę, a przede wszystkim pozwala zaoszczędzić pieniądze. Warto wiedzieć, za co agencja ma prawo rzeczywiście pobrać od nas pieniądze, a kiedy nie jest to dozwolone. Zgodnie z informacjami zawartymi w poradniku MPiPS, a wynikającymi z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. agencje zatrudnienia mogą jedynie pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, czyli koszty poniesione np. na dojazd i powrót osoby kierowanej do pracy, wydanie wizy, badania lekarskie czy też tłumaczenie dokumentów. Warunkiem jest jednak, aby opłaty te zostały uwzględnione w umowie zawartej z osobą skierowaną do pracy za granicą. Warto podkreślić, że dozwolone jest także pobieranie przez agencje zatrudnienia opłat od pracodawców z tytułu prowadzonej działalności w zakresie pośrednictwa pracy.

Kiedy agencja nie ma prawa pobierać opłat?
Niekiedy zdarzają się nieuczciwe agencje, które pobierają dodatkowe opłaty, niezgodnie z prawem. Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim agencje nie mogą pobierać innych opłat, niż te, wymienione powyżej. Oznacza to więc, że zabronione jest pobieranie środków finansowych na pokrycie kosztów wyszukania i wskazania pracodawcy zagranicznego. Ponadto agencje nie powinny też wymagać opłat, które miałby rekompensować np. koszty eksploatacyjne, wynagrodzenia pracowników, rekrutacji, wynajmu lokalu, delegacji pracowników agencji, reklamy czy ogłoszeń prasowych lub w Internecie.

Warto wiedzieć
Aby zweryfikować fakt, czy dana agencja zatrudnienia posiada odpowiedni certyfikat, można zgłosić się lub po prostu zadzwonić do wojewódzkiego urzędu pracy, który udzieli nam takiej odpowiedzi. Ponadto można też sprawdzić to samodzielnie na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl. W poradniku opracowanym przez MPiPS znajdziemy dane teleadresowe wspomnianych urzędów.

Ponadto można też tam znaleźć m.in. przydatne informacje dotyczące tego, co zrobić w sytuacji, gdy okaże się, że warunki pracy (lub wynagrodzenia) nie odpowiadają tym, jakie zostały przedstawione w umowie kierującej do pracy za granicą, zawieranej z agencją zatrudnienia lub też umowie, jaka została zawarta bezpośrednio z pracodawcą. Warto tez zwrócić uwagę na informacje mówiące o tym, jak postępować w trakcie pobytu za granicą, gdy zajdą nieprzewidziane okoliczności.

Treść poradnika pt. „Co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?” jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa w dziale „Polecamy”.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

logo zielona linia

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne