Strona głównaAktualnościGrecjaBezpłatne szkolenie komputerowe dla pracowników małych i drobnych przedsiębiorstw

Bezpłatne szkolenie komputerowe dla pracowników małych i drobnych przedsiębiorstw

Instytut Małych Firm GSEVEE (Generalna Konfederacja Profesjonalnych Rzemieślników i Drobnych Przedsiębiorców) rozpoczął w całej Grecji bezpłatny program kształcenia ustawicznego dla pracowników małych i drobnych przedsiębiorstw – AP 7, 8, 9 w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych (obsługi komputera i programów Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet).

Szkolenie jest realizowane za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Edukacja i kształcenie ustawiczne”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS) i krajowych zasobów.

Beneficjentami uczestnictwa w projekcie edukacyjnym są  pracodawcy, pracownicy, pracujący na własny rachunek oraz członków pomocniczych małych przedsiębiorstw, powyżej 18 lat.

Program zawiera następujące elementy szkolenia:
arrow„Obsługa komputera dla pracowników w małych firmach” trwa 60 godzin (Windows, Word, Excel, Internet)
arrow” Obsługa komputera dla pracowników w małych firmach” trwały 100 godzin (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet).

Składanie wniosków trwa przez cały rok 2012 i 2013.

pdf Informacje dla zainteresowanych
pdf Formularz zgłoszeniowy

Ponadto, każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz możliwość przystąpienia do egzaminu  zakończonego wydaniem certyfikatu.

con_info Więcej informacji na stronach:

IME GSEVEE www.imegsevee.gr
GSEVEE www.gsevee.gr
KEK GSEVEE www.kekgsevee.gr

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne