Strona głównaRozmaitościCiekawostkiBadania DNA rozwiązują zagadkę genetycznego pochodzenia Minojczyków i Mykeńczyków

Badania DNA rozwiązują zagadkę genetycznego pochodzenia Minojczyków i Mykeńczyków

Po raz pierwszy naukowcom udało się zyskać materiał genetyczny od Minojczyków i Mykeńczyków, aby przeanalizować ich sekwencję genetyczną. Oba ludy w dużej mierze dzielą pochodzenie genetyczne.

Dr Iosif Lazaridis z Harwardzkiej Szkoły Medycznej w Massachusetts skupił się na pochówkach w cywilizacji minojskiej, która kwitła na Krecie od 2600 do 1100 r. p. n. e. i na kulturze mykeńskiej, która zamieszkiwała teren dzisiejszej Grecji kontynentalnej od 1600 do 1100 r. p. n. e.

Dr Lazaridis wyjaśnił, że większość ludzi, którzy stworzyli te dwie cywilizacje, pochodziła z ludów lokalnych. Od 62% do 86% z nich wykazało pochodzenie od społeczności, która przyniosła rolnictwo i tryb osiadły do Europy z Anatolii (dzisiejszej Turcji) w czasach neolitycznych, która zaczęła się jakieś 7000 lat temu.

Jednakże szkielety Minojczyków i Mykeńczyków z epoki brązu wskazują na ich pochodzenie od ludów wywodzących się z Kaukazu lub Iranu. Z tego źródła pochodzi od 9 do 17% ich genetycznego materiału.

Ponadto, według badań opublikowanych w 'Nature’ Mykeńczycy – ale nie Minojczycy – otrzymali część genów od ludów żyjących dalej na północ, na płaskich i trawiastych terenach, które rozciągają się od Europy Wschodniej do Centralnej Azji. Między 4 a 6% ich materiału genetycznego pochodzi z północnego źródła.

Podczas gdy Mykeńczycy mieli mówić we wczesnej formie języka greckiego, najstarszym odnotowanym językiem Minojczyków z Krety jest tzw. pismo linearne A, które potrafimy przeczytać, ale nie przetłumaczyć, co sugeruje, że język ten należy do nieznanej grupy językowej.

Badania pokazują również, że współcześni Grecy są potomkami Mykeńczyków. Naukowcy przebadali zęby dziewiętnastu osób z różnych miejsc wykopaliskowych w Grecji kontynentalnej i w Mykenach i porównali 1,2 miliony liter informacji genetycznej z 334 ludźmi z całego świata. Informacja genetyczna została również pobrana od grupy 30 współczesnych Greków, aby ją porównać ze starożytnym genomem. Na podstawie tych badań zostało potwierdzone, że współcześni Grecy wywodzą się z Myken, starożytnego królestwa mitycznego władcy Agamemnona, którego dzieje opiewał Homer w „Iliadzie”.

opr. Anna Lica

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne