Alternatywny przewodnik po Atenach

Ksiądz Piotr Nazaruk, polski prawosławny duchowny, który pełni swoją misję w Atenach jest autorem niezwykłego przewodnika po obiektach sakralnych greckiej stolicy.

Autor koncentruje się na chrześcijańskiej kulturze sakralnej Aten. To „Słynne Miasto – „Klinon Asti” jest przestrzenią nie tylko geograficzną, ale i duchową, z której wywodzą się filozoficzne koncepcje demokracji, państwowości i wspólnoty religijnej” – pisze w przedmowie J.E. Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski.

Ksiądz Piotr Nazaruk proponuje alternatywny przewodnik i zachęca do odkrywania, dociekania pełnej prawdy o Atenach i ich mieszkańcach, dopełniając w ten sposób obrazu miasta znanego z opracowań turystycznych. Jak sam pisze, chce nas zaprosić do refleksji na temat religijnego i chrześcijańskiego wymiaru Słynnego Miasta. Swoją opowieść rozpoczyna od uświadomienia czytelnikowi, że Partenon na Akropolu funkcjonował jako antyczna świątynia przez 853 lata, natomiast jako świątynia chrześcijańska dane mu było przetrwać ponad 1000 lat.

Autor: Ks. Piotr Nazaruk
Tytuł: Ateńska świątynia. Alternatywny przewodnik po Klinon Asti – Słynnym Mieście.
Wydawca: Fundacja Dialog Narodów, Lublin 2015
Zawiera: 142 strony, opis 48 obiektów sakralnych, fotografie, szkice, mapa
Język: polski

Do nabycia w księgarniach internetowych:
http://sklep.cerkiew.pl/product_info.php?products_id=3490 
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=42696 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne