W dniach 16-18 listopada w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa “10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej”. W ciągu dwóch dni wysłuchano kilkudziesięciu referatów poświęconych badaniom Polonii na 5 kontynentach, głównie w oparciu o wydawnictwa prasowe oraz archiwalia, których digitalizacją i udostępnianiem zajmuje się Polonijna Biblioteka Cyfrowa (PBC).

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Zebranych w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) powitał Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW prof. dr hab. Janusz Adamowski. Referat wstępny na temat 10 lat istnienia biblioteki wygłosił prof. Dariusz Kuźmina, kustosz i założyciel PBC.

Minister Jan Dziedziczak w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną instytucją jest Polonijna Biblioteka Cyfrowa. – Nie tylko przyczynia się ona do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego wytworzonego poza granicami i do popularyzacji tematyki związanej z polskim wychodźtwem, ale także do umacniania polskości wśród polonijnych dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie na swoich stronach wydawanych przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga czasopism „Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii”, projektu dofinansowywanego z funduszy konkursu KPRM „Polonia i Polacy za granicą 2022” – podkreślał minister Jan Dziedziczak.

Jego zdaniem digitalizacja oraz darmowe udostępnianie bezcennego dorobku intelektualnego i kulturalnego społeczności emigracyjnych ostatnich dwóch wieków, na stronach PBC, jest najlepszą możliwością trwałego zachowania i popularyzacji dziedzictwa Polonii i Polaków za granicą.

Polonijna Biblioteka Cyfrowa działa pod adresem http://pbc.uw.edu.pl/ i jest dostępna dla wszystkich użytkowników internetu. Zgromadzono tam ponad 20 tys. jednostek archiwaliów – czasopism, książek oraz dokumentów wytworzonych przez Polaków za granicą w XIX – XX w. Do najważniejszych kolekcji należą: zbiór prasy wydawanej w Brazylii – „Lud”, „Gazetę Polską w Brazylii” oraz z Europy – „Les Amis de la Pologne”, „Notre Pologne”, „Wiarusa Polskiego” oraz „Pod Prąd”. Także dzięki tej stronie dzieci i młodzież polonijna mogą pobierać najnowsze numery wydawanych dla nich pism: „Kumpel dla Polonii” oraz „Cogito dla Polonii”.

Platforma cyfrowa PBC została utworzona przed dziesięciu laty przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Założycielem i kustoszem PBC jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. Obecnie prowadzona jest przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Dziś rozwijanie PBC jest możliwe przede wszystkim dzięki środkom przyznawanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przez dziesięć lat w PBC zgromadzono materiały wytwarzane i zbierane przez instytucje polonijne i Polaków zarówno w krajach sąsiadujących z Polską (np. Litwa, Rosja), jak i w dalekiej Brazylii, Argentynie czy Nowej Zelandii, a to tylko wybrane przykłady. PBC udostępnia cyfrowe kopie archiwaliów, książek, fotografii, obszerny zbiór prasy polonijnej z całego świata, a od niedawna bogate materiały Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Daje dostęp do unikalnych i rozproszonych źródeł do historii i kultury Polonii.

Biblioteka stała się już uznaną i wiodącą płaszczyzną wymiany informacji i dogodną platformą do dalszych badań, do promowania i popularyzowania działalności Polonii, a także jej wspólnym, niezwykle nowatorskim i jednoczącym atrybutem tożsamościowym.

ad, PBC, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą/DlaPolonii.pl

Źródło: DlaPolonii.pl

Poprzedni artykułNiepodległa Polska jako fundament bezpieczeństwa Zachodu
Następny artykuł„Tworząc wspólnotę, tworząc kulturę…”