Karty historii

100 lat temu, 15 listopada 1916 roku, zmarł Henryk Sienkiewicz, laureat literackiej nagrody Nobla, autor "Trylogii", "Quo vadis" i "W pustyni i w puszczy". Sienkiewicz, decyzją Sejmu, jest patronem 2016 r. "My z niego wszyscy" - słowa Stanisława Cata-Mackiewicza przypomniano w tekście przyjętej przez posłów uchwały.

Add a comment

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Add a comment

70 lat temu - 1 listopada 1946 r. - Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama Sapiehy. "Od początku przeżywał on swoje kapłaństwo jako bycie w sposób szczególny In persona Christi, czyli w osobie Chrystusa" - mówi rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Add a comment

12 września 1683 roku pod Wiedniem wojska sprzymierzonych, pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wielkiego wezyra Kara Mustafę. Bitwa przeszła do historii jako jedna z najważniejszych batalii nowożytnej Europy.

Add a commentnk-widget