Sprawy obywatelskie

zwierzeta_uePrzewóz zwierząt w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Add a comment

smiercJeżeli bliska nam osoba umrze poza granicami kraju, konieczne będzie dokonanie pewnych formalności. W celu sprowadzenia ciała osoby zmarłej za granicą należy wpierw uzyskać zezwolenie od odpowiedniego starosty (burmistrza lub prezydenta miasta) w zależności od miejsca planowanego pogrzebu. Na podstawie takiego zezwolenia otrzymuje się następnie zaświadczenie polskiego konsula.

Add a comment

podpisSporządzenie aktu zgonu w polskim urzędzie stanu cywilnego jest konieczne między innymi z uwagi na organizację w Polsce pogrzebu oraz postępowanie spadkowe.

Add a comment

Artykuł w trakcie opracowania - już wkrótce Add a comment


nk-widget