Sprawy obywatelskie

zaswiadczenieZaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego jest dokumentem wymaganym w przypadku zamiaru zawarcia związku małżeńskiego w Grecji (kościelnego lub cywilnego).

Add a comment

 podpismZgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska ( Dz. U. Nr 220, poz. 1414), kierownik właściwy dla ostatniego miejsca stałego pobytu, rozpatruje wnioski o zmianę imienia lub nazwiska: Add a comment

zwierzeta_uePrzewóz zwierząt w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Add a comment

smiercJeżeli bliska nam osoba umrze poza granicami kraju, konieczne będzie dokonanie pewnych formalności. W celu sprowadzenia ciała osoby zmarłej za granicą należy wpierw uzyskać zezwolenie od odpowiedniego starosty (burmistrza lub prezydenta miasta) w zależności od miejsca planowanego pogrzebu. Na podstawie takiego zezwolenia otrzymuje się następnie zaświadczenie polskiego konsula.

Add a commentnk-widget