Osoby bezrobotne i niepełnosprawne mogą składać elektronicznie wniosek o wydanie osobistych e- kart (ΑΤΗ.ΕΝΑ CARD) na bezpłatne przejazdy komunikacji miejskiej w Atenach.

Osoba ubiegająca się o e- kartę powinna na stronie ΑΤΗ.ΕΝΑ Card wypełnić wniosek z podanymi danymi ( imię, nazwisko, AMKA lub numer paszportu, data urodzenia, miejsce zamieszkania). W kategorii wyboru statusu beneficjanta należy wybrać odpowiednią kategorię (osoba bezrobotna lub niepełnosprawna). Od poprawnego wyboru zależy czy pojawi się wymóg zapłaty czy też nie. Ponadto do wniosku w formie elektronicznej dołączamy swoje zdjęcie (należy uważać, aby rozmiar pliku nie był duży).

Po zaakceptowaniu warunków użytkowania i zakupu oraz wpisaniu kodu weryfikacyjnego należy kliknąć "Zapisz formularz". Karta zostanie przesłana pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres zamieszkania.

Uwaga!
Bezpłatne e-karty dla osób bezrobotnych NIE OBOWIĄZUJĄ na przejazdach podmiejskich PROASTIAKO, co oznacza, że za każdy przejazd należy uiścić opłatę za bilet. Karty dla niepełnosprawnych obowiązują tylko w części miejskiej PROASTIAKO (tzn. oprócz lotniska, dworców na zachód od Magoula i na północ od SKA). Dla wyłączonych odcinków podmiejskich obowiązuje 50% zniżka za przejazd.

Opr. Marzena Mavridisnk-widget