Πολίτη - έγγραφα

Οι Πολωνοί σύντομα θα μπορέσουν να μετατρέψουν τα παραδοσιακά δελτία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα εγκαταστήσουν σαν εφαρμογή στα Smartphones, από το επόμενο έτος, δήλωσε  η ψηφιακή υπουργός Άννα Στράνσινσκα.nk-widget