Πολίτη - έγγραφα

Από 16 Φεβρουαρίου 2019 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίσουν να εφαρμόζονται νέοι ενωσιακοί κανόνες που μειώνουν το κόστος και τις διατυπώσεις για όσους πολίτες δεν ζουν στη χώρα τους.

Οι Πολωνοί σύντομα θα μπορέσουν να μετατρέψουν τα παραδοσιακά δελτία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα εγκαταστήσουν σαν εφαρμογή στα Smartphones, από το επόμενο έτος, δήλωσε  η ψηφιακή υπουργός Άννα Στράνσινσκα.nk-widget