ZUS

 • Dni Poradnictwa ZUS w Atenach

  W dniach 21-22 maja 2016r. w Atenach odbędą się „Dni Poradnictwa” w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków zamieszkałych i pracujących w Grecji. Zachęcamy każdego chętnego do indywidualnych konsultacji ze specjalistami ZUS.

 • Dni Poradnictwa ZUS w Atenach

  W dniach 27-28 maja 2017r. w Atenach odbędą się „Dni Poradnictwa” w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków zamieszkałych i pracujących w Grecji. Zachęcamy każdego chętnego do indywidualnych konsultacji ze specjalistami ZUS.

 • Dni Poradnictwa ZUS-u w Atenach

  W dniach 12-13 maja 2018r. w Atenach odbędą się „Dni Poradnictwa” w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków zamieszkałych i pracujących w Grecji. Zachęcamy zainteresowanych do indywidualnych konsultacji ze specjalistami ZUS.

 • Dwustronne umowy międzynarodowe pozwalają otrzymywać dwie emerytury

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego sięga poza granice Unii Europejskiej. Dwustronne umowy między Polską a innymi krajami pozwalają nabyć prawa do świadczenia w przypadku pracy w innym państwie. Obecnie ZUS wypłaca 13 tys. takich emerytur kwartalnie, z czego 4,5 tys. do Stanów Zjednoczonych.

 • Emerytura w Polsce po powrocie z emigracji

  Przepracowałeś kilka lat za granicą? Zastanawiasz się czy ten okres zostanie uwzględniony podczas ustalania uprawnień emerytalnych w Polsce? Sprawdź!

 • Najniższe emerytury w górę. Sejm uchwalił nowe przepisy

  Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustaw, która zakłada, że rencistom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł.

 • Osoby pracujące w kilku państwach nabywają prawo do emerytury w każdym z nich

  Przepisy unijne i dwustronne umowy między Polską a innymi państwami pozwalają osobom, które pracowały w kilku krajach, nabyć prawa do emerytury w każdym z nich. W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło 111,6 tys. wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe podlegające koordynacji na podstawie tych przepisów. W I połowie tego roku Zakład wypłacał za granicę ponad 52 tys. takich świadczeń.

 • Zasady nabywania prawa świadczeń emerytalno-rentowych w państwach UE

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w formie elektronicznej, możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi na stronie internetowej www.e-inspektorat.zus.pl , w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej.nk-widget