wydatki

  • Dobra Polaków. Co mamy i co najchętniej kupujemy

    W 2017 r., podobnie jak w roku poprzednim, wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Rodziny osiągały wyższe dochody i więcej wydawały, zwłaszcza na dobra trwałego użytku.nk-widget