Wielki Post

  • Wielki Post w Cerkwi Prawosławnej

    W Kościele prawosławnym Post rozpoczyna się dwa dni wcześniej niż na Zachodzie. „Czysty Poniedziałek” jest w Grecji pierwszą w ciągu roku uroczystością na świeżym powietrzu. Wtedy to prawosławni całymi rodzinami wyjeżdżają na wieś, wchodzą na wzgórza i puszczają latawce. Porównajmy taki obraz początku Postu z Zachodnim ceremoniałem Środy Popielcowej.nk-widget