Święto Zaśnięcia Bogurodzicy

  • 15 sierpnia w Grecji – Zaśniecie Bogurodzicy

    Święto Zaśnięcia Bogurodzicy jest najważniejszym świętem maryjnym w prawosławnym roku liturgicznym. Zostało ustanowione w IV wieku. Z uwagi na piętnastodniowy post poprzedzający święto i oktawę, w praktyce cały miesiąc sierpień jest miesiącem maryjnym. W Kościele katolickim święto znane jest pod nazwą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.nk-widget