Rady ds. nauczania o Holokauście

  • Powstała Rada ds. nauczania o Holokauście

    Powołanie Rady ds. nauczania o Holokauście wpisuje się w działania na rzecz edukacji o Zagładzie na każdym poziomie kształcenia oraz rozwoju dobrych praktyk w tym obszarze, a także w zobowiązania Polski przyjęte na forach międzynarodowych.nk-widget