niepodległość Grecji 1821

  • 25 marca - Święto Niepodległości Grecji

    25 marca 1821 roku Grecja proklamowała niepodległość od Imperium Ottomańskiego. Święto to ma charakter religijny i jest połączone ze Świętem Zwiastowania (Evangelismos) - jest to jedne z najważniejszych świąt w kościele prawosławnym, jest pamiątką Zwiastowania Marii Pannie przez archanioła Gabriela.

  • 25 marca – Dzień Niepodległości Grecji

    Grecja świętuje Dzień Niepodległości. 25 marca upamiętnia wybuch powstania w 1821 roku, które z czasem doprowadziło do wyzwolenia kraju spod prawie 400-letniego jarzma niewoli tureckiej.nk-widget