matura

  • Po szkole branżowej też będzie można iść na studia

    Absolwent szkoły branżowej będzie mógł zdawać maturę i podjąć studia, jednak tylko na określonych kierunkach. To założenia szykowanej przez MEN reformy - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

  • Polska: Co piąty abiturient oblał tegoroczną maturę

    Świadectwo dojrzałości uzyskało 79,7 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 14,8 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu; pozostali za rok – to wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.nk-widget