ideologia

  • Jak myślą lewicowcy: Miltiades Varvounis

    Lewicowcy mają świadomość, że komunizm zawiódł, ale oni nadal nimi pozostają. Po zakończeniu zimnej wojny musieli znaleźć nowe kierunki agitacji skupiając się w ostatnich latach na społeczno-kulturowych aspektach naszego życia. Co ciekawe, dzięki różnym czynnikom, lewicy udało się osiągnąć tymczasową hegemonię kulturową w większości krajów Zachodu.nk-widget