gospodarstwa domowe

  • Dobra Polaków. Co mamy i co najchętniej kupujemy

    W 2017 r., podobnie jak w roku poprzednim, wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Rodziny osiągały wyższe dochody i więcej wydawały, zwłaszcza na dobra trwałego użytku.

  • W Grecji spadkobiercy zrzekają się praw do nieruchomości

    Tysiące nieruchomości przechodzą na własność państwa, ponieważ ludzie, którzy je odziedziczyli, rezygnują z tytułów własności. Według ekspertów od nieruchomości ponad 135 000 spadków zostało odrzuconych w 2017 r., ponieważ beneficjenci nie byli w stanie zapłacić podatku od spadku lub stwierdzili, że przyszłe koszty utrzymania nieruchomości są ponad ich możliwości finansowe.

  • W Grecji zmniejszyły się dochody ponad siedemdziesięciu procent gospodarstw

    W zeszłym roku zmniejszyły się dochody blisko trzech czwartych greckich rodzin. 25 procent z nich z nich obawia się utraty mieszkania z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w tym kraju. Tak wynika z badania dotyczącego dochodów w 2016 roku, którego wyniki przedstawiła grecka Konfederacja Pracowników, Rzemieślników i Kupców (GSEVEE).nk-widget