Grupa zawodowych mediatorów z Polski - z prezesem Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów Gospodarczych Jerzym Śliwą na czele – w dniach 9-13 stycznia po raz kolejny odwiedziła Grecję. Podczas wizyty towarzyszyła im mieszkająca i pracująca w tym kraju adwokat, trener mediacji i członek zarządu Fundacji Umowy Społecznej Dagmara Margarita Pac-Katri.

Polacy dwa lata temu uczestniczyli już w Kongresie Mediacji Międzynarodowych w Grecji. Podczas tegorocznego, kilkudniowego pobytu w tym kraju odbyli oni szereg interesujących i owocnych spotkań, m.in. w szkołach - polskiej w Atenach i greckiej w Nafplio; wizytowali także u burmistrza miast Argos.

mediacja1

Spotkania te miały na celu przybliżenie włodarzom idei mediacji rówieśniczych, które - z ogromnych sukcesem -zapoczątkował w Grecji, wraz ze Stowarzyszeniem Zawodowych Mediatorów, Jerzy Śliwa. Dyrektorzy szkół przyjęli pomysł bardzo entuzjastycznie - ruszyły już prace mające na celu wdrożenie programu utworzenia klubów mediatorów szkolnych, i wymiany uczniowskiej między szkołami.

Kolejnym krokiem będzie zapoczątkowanie mediacji pojednawczych, które odbywać się będą przy polskiej parafii. Pełniący w niej obecnie służbę kapłańską ks. Jerzy Chorzempa, poparł ten pomysł i wyraził nim wielkie zainteresowanie.

Kluczowym natomiast okazało się spotkanie w greckim Ministerstwie Sprawiedliwości, podczas którego - po konsultacjach - omówiono kwestię dostosowania prawnych aspektów wdrożenia mediacji transgranicznych, jak i uznawalności profesjonalnych szkoleń z zakresu mediacji, jakimi zajmują się Stowarzyszenie i greckie firmy szkoleniowe.

Następnie – po sprecyzowaniu i uzyskaniu pełnych, niezbędnych informacji – dzięki uprzejmości Zagranicznego Biura Handlowego PAiH, w ich ateńskiej siedzibie zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo Handlowej.

mediacja3 mediacja4 mediacja2

ZBH w Atenach - znane z pomagania przedsiębiorcom - bardzo chętnie przyjęła mediatorów, którzy udzielili  informacji przedsiębiorstwom w kwestii tego, jak korzystne jest dochodzenie do porozumienia w razie nieoczekiwanych sporów - również gospodarczych - na drodze mediacji.

Polacy uczynili krok milowy w międzynarodowych mediacjach.

*Dagmara Margarita Pac-Katri adwokat, mediator i trener mediacji w Grecji

Marzena Mavridisnk-widget