W dniach 15 -19.10.2017r. odbył się w Nafplio, Argos, Ateny II Kongres Mediacji Międzynarodowych, który został zorganizowany przez polskich i greckich mediatorów.

W ciągu 4 dni polscy i greccy mediatorzy wymienili się wiedzą i doświadczeniem na temat roli mediacji i arbitrażu w życiu gospodarczym i cywilnym obu państw.

Ostatni dzień Kongresu odbył się w siedzibie Izby Techników w Atenach. W trakcie obrad podkreślono duże znaczenie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów oraz próby doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

mediacja11 mediacja12 mediacja8

„Mediacje są przewidywalne, są dobre na wszystko”- mówił Jerzy Śliwa, Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, kwalifikowany mediator gospodarczy, cywilny i rodzinny. Po przedstawieniu tła historycznego mediacji, poczynając od Arystotelesa, który mediacje opisał w Teorii środka. Prowadzący szeroko przeanalizował etapy mediacji klasycznych (facylitatywnych) w oparciu o model zegara, rozpoczynając od przedstawienia misji dobrej woli do zakończenia porozumienia w negocjacjach.

Jaki jest sens mediacji i na czym polega?
„Nie znając przyczyny, nie poznamy prawdy” - myśl Arystotelesa sprawdza się właśnie w mediacji. Jak działa? Mediacja to dobrowolna rozmowa stron uwikłanych w konflikt, w trakcie której dążą one do wypracowania konstruktywnego rozwiązania i znalezienia porozumienia. Mediator jako osoba trzecia, bezstronna i neutralna, niezaangażowana w spór „pośredniczy” pomiędzy stronami konfliktu, pomaga im oddzielić emocje od problemu, skupić się na poszukiwaniu rozwiązań, wspiera w komunikacji pomagając dojść do porozumienia. Poznanie punktu widzenia drugiej strony na kwestie sporne, motywów postępowania, towarzyszących temu odczuć i wrażeń, niejednokrotnie zmienia podejście osób zaangażowanych w spór.

mediacja4 mediacja6 mediacja2

Mediacje to nie tylko porozumienie, w ich wyniku następuje naprawa relacji, normalizacja kontaktów, co w przyszłości daje szanse na kontynuowanie współpracy biznesowej, a w sprawach rodzinnych poprawę relacji między bliskimi. Przedsiębiorcy nie chcą, by ich kłopoty były znane i dyskutowane w środowisku, bo to oznacza spadek zaufania i straty finansowe. Mediacje pozwalają unikać negatywnego rozgłosu, zapewniając poufność.

Mediacja, jako sposób rozwiązywania konfliktów może być stosowana w rożnych rodzajach sporów, w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych. Do mediacji można zgłaszać sprawy, które trafiły już do sądu lub są na etapie przedsądowym, ale również sprawy w związku, z którymi w ogóle nie chcemy iść do sądu lub droga sądowa jest ostatecznością.

mediacja9 mediacja3 mediacja7

Podczas konferencji przedstawiono m.in. międzynarodowe standardy mediacji oraz cele i warunki współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu mediacji, projektów i inicjatyw. Wyrażono także możliwości podjęcia mediacji w sporach międzynarodowych.

Koordynatorem przedsięwzięcia była Adw. Dagmara Pac-Pomarnacka, moderator Zespołu: profesjonalna współpraca mediatorów i prawników, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Mediacji Międzynarodowych

Obrady były prowadzone przez polską delegację mediatorów w poniższym składzie:
arrow Anna Ficek - Prezes Zarządu Fundacji "Unia Regionalnych Centrów Mediacji, kwalifikowany mediator gospodarczy, cywilny i rodzinny.
arrow Elżbieta Kaliszan - Prezes Opolskiego Centrum Mediacji, kwalifikowany mediator gospodarczy, cywilny i rodzinny.
arrowAndrzej Miś - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Mediacji, kwalifikowany mediator gospodarczy, cywilny i rodzinny.
arrow Stanisław Orłowski - członek władz krajowych Stowarzyszenia „Mosty Porozumienia” – promotor w Polsce Treningu Zastępowania Agresji, kwalifikowany mediator rodzinny.
arrow Dagmara Pac-Pomarnacka - Adwokat kwalifikowany w Grecji mediator gospodarczy, cywilny i rodzinny.
arrowJerzy Śliwa - Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, kwalifikowany mediator gospodarczy, cywilny i rodzinny.
arrowPatrycja Trojan - Przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Stałych, kwalifikowany mediator gospodarczy, cywilny i rodzinny
arrowWaldemar Wierzycki - Prezes Międzynarodowej Fundacji Umowy Społecznej, kwalifikowany mediator gospodarczy.

W trakcie Kongresu podziękowano polskim mediatorom za szerzenie mediacji i wyrażono chęć dalszej współpracy.

Od momentu powstania, Kongres jest niewątpliwie płaszczyzną wymiany myśli między praktykami i teoretykami. Porusza aktualne problemy, wyjaśnia zawiłe specjalistyczne kwestie z zakresu rozwiązywania sporów a także kształtuje pionierskie rozwiązania, które później niejednokrotnie znajdują swoje odzwierciedlenie w nowelizacjach.

tekst, foto: Marzena Mavridisnk-widget