14 września 2017 w siedzibie Ambasady RP w Atenach odbyło się III posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadorze RP w Atenach poświęcone możliwościom polsko-greckiej współpracy gospodarczej.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji i Wydziału Konsularnego Ambasady, przedstawiciele Stowarzyszenia Polsko – Greckich Inicjatyw Kulturalnych i Gospodarczych „Egida”, Polsko - Greckiej Izby Handlowej i Przemysłowej , Grecko - Polskiego Związku Handlu i Inwestycji oraz Klubu Agora.

Obrady rozpoczęła gospodarz spotkania Ambasador RP w Atenach, pani Anna Barbarzak, która na początku przedstawiła nowoprzybyłego Szefa wydziału politycznego – ekonomicznego pana Tomasza Wiśniewskiego. W swojej wypowiedzi pani Ambasador podkreśliła jak duże znaczenie ma wciąż rosnąca polsko - grecka współpraca gospodarcza, która opiera się głownie na handlu i turystyce. Zachęciła do budowania wspólnych projektów inwestycyjnych opierając się na dużym doświadczeniu tutejszej Polonii wynikającego z długoletniego pobytu. Po czym przedstawiła dwa najważniejsze zbliżające się wydarzenia w obrzeże gospodarczym a mianowicie:
- wizyta Prezydenta PR w trzeciej dekadzie listopada,
- przyszłoroczne targi w sektorze stoczniowym, które są zaplanowane na czerwiec 2018.

3 posiedzenie rady2 3 posiedzenie rady4 3 posiedzenie rady3

W drugiej części spotkania Pan Mirosław Gojdź, Kierownik WHPI przedstawił role i zakres działania placówki. Przedstawił główne problemy w realizacji przedsięwzięć gospodarczych na terenie Grecji. Zaprezentował również wyniki statystyczne wymiany handlowej pomiędzy Polską i Grecją z zakresu czterech lat oraz dalsze perspektywy ich rozwoju.

Uczestnicy posiedzenia przedstawili swoje opinie na temat możliwości i wagi wspólnych działań polskiej dyplomacji i organizacji polonijnych w dziedzinie promowania dobrego wizerunku nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się Polski w Grecji. Dyskutowano na temat współpracy i problemów, które towarzyszą w realizacji przedsięwzięć gospodarczych na terenie Grecji.

Na koniec Pani Ambasador podziękowała uczestnikom spotkania za ich dotychczasowe zaangażowanie w promocję polsko - greckiej współpracy gospodarczej, podkreślając jednocześnie gotowość placówki do dalszej współpracy w tym zakresie. Jednocześnie podkreśliła potrzebę zgłaszania przez organizacje polonijne projektów dedykowanych obchodom rocznicowym „1918”, które będą mogły być realizowane przez środowiska polonijne w Grecji z partnerem greckim.

Kolejne posiedzenie Rady zostało zaplanowane na czwarty kwartał 2017 roku.nk-widget