Dziś, 29 listopada br. Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu DiscoverEU, w ramach którego młodzi ludzie w wieku 18 lat mogą ubiegać się o darmowy bilet na podróż po Europie. Zgłoszenia na wyprawę latem przyszłego roku można składać do 11 grudnia w południe.

Celem programu jest stworzenie młodym ludziom okazji do odkrywania dziedzictwa kulturowego Starego Kontynentu, poznawania nowych ludzi, uczenia się od innych kultur oraz - jak to ujmuje KE - poczucia, co to znaczy być Europejczykiem.

Do tegorocznej edycji konkursu będzie mógł się zgłosić każdy obywatel UE urodzony między 1 stycznia a 31 grudnia 2000 r.

Zgłoszenia można nadsyłać od czwartku 29 listopada, godz. 12:00 (czasu środkowoeuropejskiego), do wtorku 11 grudnia, godz. 12:00 (czasu środkowoeuropejskiego) za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego, gdzie należy się zarejestrować i podać swój plan podróży (https://europa.eu/youth/discovereu_pl).

Zwycięzcy będą mogli podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób. Wszyscy muszą być jednak osiemnastolatkami. Większość trasy uczestnicy pokonają koleją. Poniekąd, aby użytkownicy konkursu mogli dotrzeć do najdalszych zakątków Europy, bilet umożliwia im także podróż innymi środkami transportu, np. autobusem czy promem. W wyjątkowych przypadkach, gdy żadne inne środki transportu nie będą dostępne, dozwolona będzie podróż samolotem. Dzięki temu w konkursie mogą wziąć udział również młodzi ludzie mieszkający na obszarach oddalonych i wyspach.

Każdemu państwu członkowskiemu przydzielono określoną liczbę biletów proporcjonalnie do liczby ludności.

https://europa.eu/nk-widget