Z dniem 1 maja br. Polska objęła rotacyjne, miesięczne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. – Naszym celem podczas przewodnictwa jest praca na rzecz bezpieczeństwa i pokoju na świecie – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

W maju planujemy organizację spotkań, które poświęcone będą przede wszystkim sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także wybranym problemom z Europy i Azji. Dominującą kwestią na agendzie będzie rozwój wypadków w Syrii. Polska dyplomacja dołoży starań, by sprawnie reagować na niespodziewane sytuacje. Ze szczególną uwagą będziemy śledzić rozwój wydarzeń na Półwyspie Koreańskim oraz na Bliskim Wschodzie.

W trakcie miesięcznej prezydencji Polska planuje również organizację szeregu wydarzeń, które posłużą promocji wybranych priorytetów przyświecających naszemu członkostwu w Radzie, i które realizujemy sukcesywnie w trakcie naszej całej kadencji. Najważniejszym z wydarzeń służących promocji znaczenia i wzmocnienia roli prawa międzynarodowego będzie debata otwarta pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy pt. „Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ w utrzymaniu prawa międzynarodowego w kontekście zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Kolejnym spotkaniem wysokiego szczebla zorganizowanym z naszej inicjatywy będzie debata otwarta nt. ochrony ludności cywilnej, którą poprowadzi szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznychnk-widget