Pomysł założenia strony internetowej, na której znalazłyby się obszerne i wyczerpujące informacje polsko-greckie dojrzewał we mnie przez kilka lat, aby ostatecznie w grudniu 2007 r. zaowocować założeniem www.polonorama.com.

POLONORAMA jest portalem informacyjno - kulturalnym dla Polonii greckiej oraz źródłem wymiany informacji z kraju i na całym świecie. 

Cel naszego portalu jest jeden – ma stanowić pomost pomiędzy dwoma państwami - Polską i Grecją, i wokół tego skupiają się wszystkie nasze działania. Za pomocą Internetu, najszybszego obecnie środka komunikacji, dajemy możliwość tysiącom Polaków, którzy mieszkają w Grecji, aby mieli równocześnie kontakt ze swoją ojczyzną, i odwrotnie – przekazujemy istotne i przydatne informacje o Grecji naszym rodakom w kraju. 

Portal POLONORAMA umożliwia też nawiązanie współpracy między polonijnymi firmami, organizacjami, czy też indywidualnymi osobami a greckimi partnerami.

Szczególną uwagę skupiamy na Polakach z drugiego pokolenia, tych, którzy urodzili się już w Grecji i których kontakt z Polską jest z upływem lat coraz mniejszy. Jesteśmy dla nich swego rodzaju alternatywną platformą – miejscem, gdzie dowiadują się o najważniejszych wydarzeniach w Polsce, o polskich przedsięwzięciach i polskich akcentach w Grecji, ale też miejscem, gdzie mogą nawiązać interesujące ich kontakty - na portalu POLONORAMY prezentujemy bowiem sylwetki tych Polaków, którzy dzięki swojej działalności w Grecji w jakiejkolwiek dziedzinie, wyróżniają się. 

Proponuję Państwu zupełnie bezpłatne korzystanie z usług znajdujących sie na naszym portalu, licząc jednocześnie na Państwa aktywny udział w postaci wszelkich sugestii, uwag i wskazówek dotyczących funkcjonowania strony. Jednocześnie serdecznie zapraszam do współredagowania www.polonorama.com po to, aby mógł on pełnić i lepiej służyć wszystkim jej użytkownikom. Proszę pamiętać, że ten portal jest dla Państwa i spełniać swoje funkcje może tylko dzięki Państwa uczestnictwu.

Serdecznie zapraszam do częstego odwiedzania naszego portalu mając nadzieję, że odbywające się na niej spotkania będą dla wszystkich Państwa owocne i satysfakcjonujące.

Marzena Mavridis

www.polonorama.com rozpoczęła swoją podróż w grudniu 2007 r., ale idea dojrzała wiele lat temu.

Żyjąc przez kilkanaście lat w Grecji musiałam długo szukać źródeł, aby znaleźć proste i trudne informacje na temat mojego życia w tym kraju.

Przyznaję, że pomogła mi znajomość języka greckiego by móc komunikować się z różnymi firmami prywatnymi i instytucjami rządowymi w celu znalezienia rozwiązań do różnych moich potrzeb, co nie jest takie łatwe dla kogoś, kto nie zna języka, lub przebywa, jako gość, ale także dla osób żyjących, na co dzień w tym kraju.

Rozmowa z przyjaciółmi zarówno mieszkającymi w Grecji, jak i w Polsce pozwoliła mi potwierdzić zauważone od dawna duże braki w znalezieniu prostych i użytecznych informacji, które mogą pomoc nam, w życiu codziennym.

Z pewnością tworzenie tej strony nie jest tylko udzieleniem odpowiedzi na pytania, które każdy z nas, spotyka, na co dzień żyjąc w tym kraju, poniekąd najważniejszym czynnikiem, aby rozpocząć podróż www.polonorama.com była nadzieja w zebraniu wszystkich informacji dotyczących Polaków mieszkający w Grecji i działających w niej zawodowo czy prezentując kulturę polską.

W www.polonorama.com można znaleźć wszystkie informacje dotyczące polskiego obywatela w Grecji, nie tylko zawodowo, ale także w kwestiach kulturowych i pomocnych do codziennego życia.

W Grecji jest około 40.000 Polaków, niestety ciężko możemy znaleźć jeden drugiego i nie mamy miejsca, w którym możemy zasięgnąć jakąkolwiek informacji dotyczącej nas Polaków.

Zatem najlepiej będzie, jeśli będziemy skoncentrowani razem, niż rozrzuceni i odcięci od siebie - to, co jest celem www.polonorama.com. 

Jak zauważyliście podróż na stronie internetowej odbywa się bez jakichkolwiek kosztów w przeciwieństwie do wielu innych podobnych stron "reklama list klienta".

To www.polonorama.com "nie widzi" w was klientów, ale daje "głos" dla polskich obywateli żyjących i pracujących w tym kraju.

Duże podziękowania dla tych, którzy przyczynili się urzeczywistnić pomysł. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, wskazówki i uwagi wszystkich użytkowników, abyśmy mogli tworzyć coraz lepszą www.polonorama.com, ponadto stronę otworzyliśmy dla nas, także dotyczy ona nas wszystkich i opiera się na nas wszystkich.

Marzena Mavridisnk-widget